Start

Vad är skillnaden mellan direktupphandlingsgräns och tröskelvärde?

Publicerad 29 juni 2022
Jag har alltid tänkt att det är synonymer till varandra och att direktupphandlingsgränsen ÄR ett tröskelvärde men en kollega till mig säger att det är två olika saker. Vad gäller och vad är det i så fall för skillnad på en direktupphandlingsgräns och ett tröskelvärde?

Tacksam för svar

Anne

Publicerad 29 juni 2022

Hej Anne,

Precis som din kollega säger så är det två olika saker. Vid nästan all offentlig upphandling så har den upphandlande organisationen två olika värden att förhålla sig till, nämligen direktupphandlingsgränsen och tröskelvärdet. För upphandlingar som genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och som avser varor & tjänster samt byggentreprenader är direktupphandlingsgränsen 700 000 kronor oavsett vilken organisation det är som genomför upphandlingen. Vad gäller tröskelvärdet så ser detta värde olika ut beroende på om det exempelvis är en statlig myndighet eller kommun som genomför upphandlingen eller om upphandlingen avser en byggentreprenad.

Vid upphandling av sådana tjänster som omfattas av bilaga 2 till LOU (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) behöver den upphandlande organisationen endast förhålla sig till ett värde eftersom direktupphandlingsgränsen för dessa tjänster är densamma som tröskelvärdet, det vill säga cirka 8,1 miljoner kronor år 2024.

Beroende på värdet av upphandlingen så blir olika bestämmelser i lagen tillämpliga. Notera att tröskelvärdena i bilden nedan är justerade sedan 1 januari 2024. Du hittar de gällande tröskelvärdena på vår webbplats.Direktupphandling när värdet understiger direktupphandlingsgränsen
Om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen, det vill säga 700 000 kronor för varor och tjänster och byggentreprenader samt ca 8,1 miljoner kronor för tjänster som omfattas av bilaga 2 till LOU så har den upphandlande organisationen möjlighet att genomföra en direktupphandling. Vid en direktupphandling finns inga särskilda förfaranderegler eller krav på konkurrensutsättning. En direktupphandling i sin enklaste form är att den upphandlande organisationen tar kontrakt med en leverantör och kommer överens med denne om leverans.

Läs mer om när det är möjligt att genomföra en direktupphandling och vilka regler som gäller vid direktupphandling samt hur man beräknar värdet i inläggen Vad gäller vid direktupphandling? och Hur ska värdet av en direktupphandling beräknas? i vår Frågeportal.

Annonspliktig nationell upphandling när värdet överstiger direktupphandlingsgränsen men understiger tröskelvärdet
Överstiger värdet direktupphandlingsgränsen men understiger tröskelvärdet eller om upphandlingen avser en sådan tjänst som omfattas av bilaga 2 till LOU så är det de nationella bestämmelserna i 19 kap. LOU som ska tillämpas vid upphandlingen. Vid sådan upphandling finns inte något särskilt upphandlingsförfarande angivet i lagen, vilket innebär att den upphandlande organisationen har möjlighet att anpassa processen utifrån den specifika upphandlingen. En viktig skillnad mellan en nationell upphandling enligt 19 kap. LOU och en direktupphandling är dock att den upphandlande organisationen ska annonsera sin upphandling. En sådan annons ska publiceras i en registrerad annonsdatabas och den upphandlande organisationen ska ge anbudssökandena och anbudsgivarna skälig tid att komma in med anbudsansökningar eller anbud.

Läs mer om hur man utformar en upphandling enligt 19 kap. LOU samt vilka bestämmelser som gäller i inlägget Val av upphandlingsförfarande vid icke-direktivstyrd upphandling? i vår Frågeportal

Direktivstyrd upphandling när värdet överstiger tröskelvärdet
När värdet av upphandlingen är lika med eller överstiger tröskelvärdet så blir resterande bestämmelser i LOU tillämpliga vid upphandlingsprocessen. Det innebär bland annat att den upphandlande organisationen ska tillämpa någon av de upphandlingsförfaranden som finns angivna i 6 kap. LOU och att annonseringen dels ska ske i en registrerad annonsdatabas, dels i Tenders Electronic Daily (TED) som är annonsdatabasen för hela EU.

Läs mer om de olika upphandlingsförfaranden som ska användas när upphandlingen överstiger tröskelvärdet på vår webbplats.

Läs mer
På vår webbplats finns information om hur man gör för att beräkna värdet på upphandlingen.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

29 juni 2022 (Uppdaterat 15 februari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.