Start

Vad är tröskelvärdena vid offentlig upphandling?

Publicerad 10 december 2018
Vad är tröskelvärdena vid offentlig upphandling? 

Tröskelvärden är beloppsgränser som avgör vilka upphandlingsregler som ska tillämpas i en upphandling. Beroende på om en upphandlings värde överstiger eller ligger under ett visst tröskelvärde gäller olika regler. En upphandlande myndighet eller enhet måste därför beräkna det totala värdet av varje upphandling för att kunna avgöra vilka regler som ska tillämpas.

Du finner aktuella tröskelvärden på vår webbplats.

En upphandling under tröskelvärdena ska följa de nationella reglerna (19 kap. och 19 a kap. LOU och LUF samt 15 kap. LUK och LUFS). Är upphandlingens värde lika med eller över tröskelvärdena gäller de direktivstyrda reglerna (övriga kapitel i LOU, LUF, LUK och LUFS).

Notera att från och med 1 januari 2022 gäller nya tröskelvärden, läs mer om detta i inlägget Nya beloppsgränser för 2022 - här är listan i vår Frågeportal.


Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 10 december 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.