Start

Vad innebär "livsmedel" vid upphandling av levande djur?

Publicerad 15 oktober 2021
Vart går gränsen för beteckningen livsmedel vid upphandling av levande djur? Ambitionen är att upphandla s.k. "kor på rot" som SÅ SMÅNINGOM kommer att utgöra måltider inom offentlig sektor men kommer att stå på tillväxt på upphandlad lantgård dessförinnan. Upphandlas djuren som en separat upphandling eller i ett förfarande utifrån de totala livsmedelsinköpen inom den offentliga verksamheten?

Linda

Publicerad 15 oktober 2021

Hej Linda,

Beteckningen livsmedel utgör vid upphandling vanligtvis en produkt som kan läggas på tallriken, antingen direkt eller genom bearbetning/tillagning. Livsmedel från animaliskt ursprung skiljer sig ur den aspekten inte från vegetabiliskt ursprung.

Däremot kan levande djur upphandlas som tjänsteupplägg, exempelvis som leverantör av ekosystemtjänster (i form av bete) som levereras under djurets levnad. Avtalsparten är då den upphandlade lantgården som även kan ombesörja att produkten levereras till det offentliga köket. Annars behöver leden mellan gård och kök upphandlas separat.
Upphandling av levande djur "på rot" sker därmed separat mot en annan del av leverantörsmarknaden (än för livsmedelsprodukter) och med annan CPV-kod.

Det är alltså fullt möjligt att upphandla levande djur som föds upp hos en lantbrukare och tillvarata köttet, vilket även kan göras genom "eget återtag" från exempelvis ett naturbruksgymnasium i kommunen. Det kan dock vara bra att nämna vid upphandling av de totala livsmedelsbehoven inom den offentliga verksamheten att köttprodukter även kommer att upphandlas genom ett annat upplägg. Särskilt viktigt är detta om upplägget kan påverka leveransvolymen för den kontrakterade livsmedelsleverantören.

Om något är oklart vänligen återkom.

Hälsningar,

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

19 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.