Start

Kan man överpröva ett beslut att inte bli godkänd som leverantör i ett DIS?

Publicerad 03 november 2021
Kan ett avslag i en ansökan att få gå in i ett DIS, då kvalificeringskravet inte uppfylls, bli föremål för överprövning?

Annika Elm

Publicerad 03 november 2021

Hej Annika,

Det är det möjligt för en leverantör att ansöka om överprövning av ett beslut att inte godkännas i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) om leverantören lidit eller kan komma att lida skada på grund utav beslutet.

När en upphandlande organisation inte godkänner en leverantör i ett DIS ska de motivera det i ett beslut. Skälen måste tydligt framgå så att en leverantör kan ta ställning till om den vill överpröva beslutet.

Källhänvisning
  • 8 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – motiveringsskyldighet vid avslag om ansökan att delta i ett DIS
  • prop. 2015/16:195 s. 1028-1029 – skyldigheten att motivera ett beslut om att inte godkänna leverantören som deltagare innebär att skälen måste framgå tydligt
  • prop. 2015/16:195 s. 568 – ett beslut att inte godkänna en leverantör i ett DIS kan bli föremål för överprövning.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

05 november 2021 (Uppdaterat 24 februari 2022)

Om man som leverantör inte blir godkänd i ett DIS, kan man, utifrån deras långa löptider, rätta och ansöka igen?

Johan

23 februari 2022

Hej Johan,

Ja, det är alltid möjligt för en leverantör att, efter ett besked om att denne inte godkänns i det dynamiska inköpssystemet, rätta sin ansökan och skicka in en ny ansökan direkt om att få delta i systemet. Precis som du säger så kan detta vara en kortare processen än den process som sker i förvaltningsrätten i samband med en ansökan om överprövning.

Källhänvisningar
8 kap. 1 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett dynamiskt inköpssystem ska ha en bestämd giltighetstid och under den tiden vara öppet för varje leverantör som uppfyller kvalificeringskraven.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

25 februari 2022

Kan man ha en frivillig avtalsspärr på beslutet där vi informerar om vilka leverantörer som godkänts/icke godkänts att komma med i DIS:et ? Finns det fördelar med att ha en avtalspärr?

Åsa

15 september 2022

Hej Åsa,

Inledningsvis bör nämnas att ett beslut om att godkänna eller inte godkänna en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem inte är att jämställa med ett beslut om tilldelning av kontrakt. Vad gäller överprövning av beslutet att godkänna en leverantör till ett dynamiskt inköpssystem framgår det i förarbetena till lagen om offentlig upphandling att det är tveksamt om andra leverantörer som är godkända i systemet kan anses lida eller komma att lida skada av beslutet att godkänna en annan leverantör i systemet. Enligt regeringens bedömning är det först vid tilldelningen av ett enskilt kontrakt som andra leverantörer kan anses ha lidit eller kan komma att lida en sådan skada av beslutet att det finns skäl till överprövning.

Detta innebär alltså att det inte finns någon anledning, eller för den delen fördel med, att ha en frivillig avtalsspärr i samband med beslutet om att godkänna en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem.

Läs mer
Läs mer om möjligheten att tillämpa en frivillig avtalsspärr i samband med tilldelningen av ett enskilt kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem i inlägget Överprövning av tilldelningsbeslut i dynamiska inköpssystem i vår Frågeportal.

Källhänvisning
prop. 2015/16:195 s. 568–569 – överprövning av beslut vid dynamiska inköpssystem.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

16 september 2022

Hej och tack för svar.
Vad gäller i en situation där vi inte godkänt en leverantör att komma med i DIS:et? Finns det fördelar med att ha frivillig avtalsspärr då? Jag förstår att risken är låg att någon skulle överpröva ett sådant beslut då det är enklare att rätta ansökan och söka igen men vad gäller?

Åsa

16 september 2022

Hej Åsa,

Vi är inte riktigt säkra på att vi helt förstår förutsättningarna. Återkom gärna med ett förtydligande om du känner att du inte får svar på din fråga.

Den enda som kan överpröva ett beslut om att inte godkänna en leverantör är just den specifika leverantören som beslutet berör. Avtalsspärren innebär ett förbud att, under en viss tid, ingå avtal med en tilldelad leverantör. Eftersom den leverantören som det negativa beslutet berör ändå inte kommer att vara aktuell för ett avtal så finns det inte heller i detta fall någon anledning att tillämpa en frivillig avtalsspärr.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

16 september 2022

Behöver man ange i upphandlingsdokumenten att en leverantör har rätt att överpröva ett beslut om att inte godkännas som deltagare i ett DIS?

Maria

31 mars 2023

Hej Maria,

Nej, det finns ingen skyldighet att ange i upphandlingsdokumenten vilka möjligheter det finns att överpröva olika beslut som fattas i en upphandling. Det gäller även beslutet om att inte godkänna en ansökan om att delta i det dynamiska inköpssystemet.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

03 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.