Start

Kan man överpröva ett beslut att inte bli godkänd som leverantör i ett DIS?

Publicerad 03 november 2021
Kan ett avslag i en ansökan att få gå in i ett DIS, då kvalificeringskravet inte uppfylls, bli föremål för överprövning?

Annika Elm

Publicerad 03 november 2021

Hej Annika,

Det är det möjligt för en leverantör att ansöka om överprövning av ett beslut att inte godkännas i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) om leverantören lidit eller kan komma att lida skada på grund utav beslutet.

När en upphandlande organisation inte godkänner en leverantör i ett DIS ska de motivera det i ett beslut. Skälen måste tydligt framgå så att en leverantör kan ta ställning till om den vill överpröva beslutet.

Källhänvisning
  • 8 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – motiveringsskyldighet vid avslag om ansökan att delta i ett DIS
  • prop. 2015/16:195 s. 1028-1029 – skyldigheten att motivera ett beslut om att inte godkänna leverantören som deltagare innebär att skälen måste framgå tydligt
  • prop. 2015/16:195 s. 568 – ett beslut att inte godkänna en leverantör i ett DIS kan bli föremål för överprövning.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Upphandlingsjurist

05 november 2021 (Uppdaterat 24 februari 2022)

Om man som leverantör inte blir godkänd i ett DIS, kan man, utifrån deras långa löptider, rätta och ansöka igen?

Johan

23 februari 2022

Hej Johan,

Ja, det är alltid möjligt för en leverantör att, efter ett besked om att denne inte godkänns i det dynamiska inköpssystemet, rätta sin ansökan och skicka in en ny ansökan direkt om att få delta i systemet. Precis som du säger så kan detta vara en kortare processen än den process som sker i förvaltningsrätten i samband med en ansökan om överprövning.

Källhänvisningar
8 kap. 1 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett dynamiskt inköpssystem ska ha en bestämd giltighetstid och under den tiden vara öppet för varje leverantör som uppfyller kvalificeringskraven.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

25 februari 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.