Start

Kan man överpröva ett beslut att inte bli godkänd som leverantör i ett DIS?

Publicerad 03 november 2021
Kan ett avslag i en ansökan att få gå in i ett DIS, då kvalificeringskravet inte uppfylls, bli föremål för överprövning?

Annika Elm

Publicerad 03 november 2021

Hej Annika,

Det är det möjligt för en leverantör att ansöka om överprövning av ett beslut att inte godkännas i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) om leverantören lidit eller kan komma att lida skada på grund utav beslutet.

När en upphandlande organisation inte godkänner en leverantör i ett DIS ska de motivera det i ett beslut. Skälen måste tydligt framgå så att en leverantör kan ta ställning till om den vill överpröva beslutet.

Källhänvisning
  • 8 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – motiveringsskyldighet vid avslag om ansökan att delta i ett DIS
  • prop. 2015/16:195 s. 1098 – skyldigheten att motivera ett beslut om att inte godkänna leverantören som deltagare innebär att skälen måste framgå tydligt
  • prop. 2015/16:195 s. 568 – ett beslut att inte godkänna en leverantör i ett DIS kan bli föremål för överprövning.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Upphandlingsjurist

5 november 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.