Start

Vilka krav finns på arbetsmaskiner vid t.ex. entreprenadupphandling?

Jag undrar om/vilka krav som finns på arbetsmaskiner vid t.ex. entreprenadupphandling? Om inga krav finns - är det något som kommer att utvecklas? Finns någon på Upphandlingsmyndigheten som arbetar med området?

Vi är intresserade av alla typer av krav/kunskap relaterat till kvalité, miljö och säkerhet. Såklart klimatkrav men även intresserade av fler miljöaspekter (buller? hydraulolja?) samt stort intresse för säkerhetskrav - givet att tunga arbetsfordon relativt orsakar allvarliga skador eller dödsfall vid anläggningsarbete. Tacksam för hjälp.

Åsa Stenborg

Publicerad 08 november 2021

Hej Åsa,

Upphandlingsmyndigheten har ännu inga egna krav för entreprenad-/arbetsmaskiner. Vi hänvisar därför till Trafikverket och storstädernas krav för entreprenad-/arbetsmaskiner som är samlade i det länkade dokumentet.
Där finns även krav på hydraulolja. Dokumentet finns bland annat hos Trafikverket.

Avseende kraven (som finns i ovan nämnda dokument) gällande innehåll av farliga ämnen i material och byggprodukter så har Upphandlingsmyndigheten motsvarande krav. Kraven är avstämda med branschen och förenliga med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsmyndighetens krav för anläggningsarbeten motsvarar Trafikverkets kriterier för grupp A. Du hittar också frågor och svar om kraven här.

Upphandlingsmyndigheten har också krav för godstransporter.

Med vänliga hälsningar,

Jens

Hållbarhetsspecialist

10 november 2021 (Uppdaterat 12 november 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.