Start

Anläggningsbyggande

Uppdrag och entreprenader som rör vägar och gator, anläggnings- och markarbeten och dylikt.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Anläggningsbyggande
Ladda nerBeskrivning
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Plan inför överlämning, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Plan inför överlämning, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt