Start

Statsstöd – Får vi ändra stödbeloppet vid förskottsbetalning av driftstöd till flygplats?

Hej,

Enligt GBER kan finansiering av flygplats ske i form av förskottsbetalning genom att kommunen har bestämt att stöd lämnas genom förutbestämda stödbelopp, som därefter inte får ändras (så kallad förskottsbetalning). Trots att det anges att stödbeloppet inte får ändras så uppfattade jag att det kan ändras. Ett förutbestämt stödbelopp kan ändras till ett högre belopp så länge som stödet inte överstiger den budget som gäller för bolaget med max 20 procent. Är det korrekt uppfattat?

Kommunen kan även överstiga bolagets budget med mer än 20 % men då behöver kommunen dels fatta beslut om ett utökat stöd, dels skicka in en ändringsanmälan till departementet. Är det korrekt uppfattat?

Med vänlig hälsning

Alexandra

Publicerad 15 mars 2022

Hej Alexandra!

Vi förstår din fråga som att det gäller beslutad budget för beviljat statsstöd i form av förskottsbetalning av driftstöd till en flygplats i kommunen och att stödet ska anmälas enligt villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER). Vi uppfattar också att du undrar över den statsstödsrättsliga skillnaden mellan en beslutad budget för ett kommunalt bolag och ett beslut om att bevilja kommunalt statsstöd.

Skillnaden mellan ett bolags budget och kommunens statsstödsbeslut 
När det gäller en beslutad budget för kommunal verksamhet behöver den inte innebära att det är statsstöd som beviljas. Ett beslut om budget för ett kommunalt bolag kan således vara helt skilt från ett beslut om att bevilja kommunalt statsstöd till flygplatsbolaget. Om det är samma beslut eller två separata beror på hur beslutet utformas.

Driftstöd till flygplats – förskottsbetalning eller betalning i efterhand (kostnadstäckning)
Statsstöd till en flygplats får antingen betalas ut i förskott eller i efterhand. Däremot är det inte tillåtet att göra både och. Kommunen behöver alltså ta ställning till vilken metod som är bäst lämpad för det aktuella stödet innan beslut fattas om att bevilja ett kommunalt stöd.

De två olika metoderna för att täcka rörelseförlusterna framgår av artikel 56a punkten 16 GBER:

”16. Beloppet för driftstödet får inte överstiga vad som krävs för att täcka rörelseförlusterna och en rimlig vinst under den berörda perioden. Stödet ska beviljas antingen i form av på förhand fastställda periodiska utbetalningar, som inte får ökas under den tid stödet beviljas, eller i form av i efterhand fastställda belopp som bygger på de rörelseförluster som konstaterats.”

Möjligheterna att ändra budget med upp till 20 procent
Ändring av befintligt stöd blir ett nytt stöd som behöver anmälas såvida det inte bara handlar om formella eller administrativa ändringar som inte påverkar bedömningen av om stödåtgärden är förenlig med den gemensamma marknaden. En ökning av den ursprungliga budgeten för en befintlig stödordning med upp till 20 procent ska dock inte betraktas som ett nytt stöd.
 
Regeln om möjlighet till 20 procent ändring gäller inte vid förskottsbetalning av stöd till flygplaster med anledning av regeln i GBER. Om ni med andra ord väljer förskottsbetalning är det inte möjligt att göra en ändring i efterhand och höja stödbeloppet.

Betalning av stöd i efterhand till flygplats kan däremot ändras med 20 procent. Om ni har beslutat att kommunen ska lämna statsstöd i efterhand (kostnadstäckning) kan stödbeloppet alltså höjas upp till 20 procent över den budget som ni tidigare har skickat sammanfattande information om till kommissionen, utan att ny sammanfattande information behöver skickas till kommissionen. Detta förutsätter att inga andra villkor för stödet ändras och att alla tillämpliga villkor i den allmänna gruppundantagsförordningen är uppfyllda.

Sammanfattande information om stödet skickas till kommissionen inom 20 arbetsdagar
Ett statsstöd är förbjudet om det inte först har anmälts till och godkänts av kommissionen eller har utformats enligt något tillämpligt undantagsregelverk. Kommuner och regioner ska enligt lagen om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler upplysa regeringen om planer på att lämna statsstöd. Om kommunen beviljar stöd enligt GBER, som är ett undantagsregelverk, ska regeringen genom Näringsdepartementets enhet för marknad och konkurrens skicka sammanfattande information om stödet till kommissionen inom 20 arbetsdagar från datumet för kommunens statsstödsbeslut.

Läs mer
Läs mer om finansiering av regionala flygplatser, den allmänna gruppundantagsförordningen, hur lämnar en kommun eller en region stöd som måste anmälas till kommissionen? på vår webbplats.

Källhänvisning
Med vänlig hälsning,

Annika G W

16 mars 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.