Start

Får en leverantör åberopa ett annat företags kapacitet för kvalificering till ett DIS?

Publicerad 10 maj 2022
Har leverantörer rätt att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav som ställs för kvalificering till dynamiska inköpssystem (DIS)?

Anna

Publicerad 10 maj 2022

Hej Anna,

Ja, leverantörer som ansöker om att delta i ett dynamiskt inköpssystem har rätt att åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla ett kvalificeringskrav som leverantören inte själv uppfyller. Möjligheten för leverantörer att åberopa ett annat företags kapacitet är en långtgående rättighet och gör ingen skillnad på vilket upphandlingsförfarande som har tillämpats eller om upphandlingen avser ett kontrakt, ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem.

Läs mer om hur man hanterar en situation då en anbudssökande till ett dynamiskt inköpssystem har åberopat ett annat företags kapacitet för att uppfylla ett eller flera kvalificeringskrav i inlägget Får leverantörer som är godkända i ett dynamiskt inköpssystem byta ut angiven underleverantör? i vår Frågeportal. Se särskilt svaret på följdfrågan i tråden.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

12 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.