Start

Krav på pappersråvara från hållbart skogsbruk

Publicerad 11 maj 2022
Hej! Ni har tidigare haft krav på pappersråvara från hållbart skogsbruk i er kriteriedatabas. Jag undrar vad som är anledningen till att kravet har tagits bort?

Anna Löfström

Publicerad 11 maj 2022

Hej Anna,

Våra hållbarhetskriterier för skogsbruk (träråvara) som ingick i kriterierna för bygg- och anläggning, möbler samt pappersprodukter avvecklades under förra året. Kriterierna var gamla och i behov av revidering. De hade också till viss del samma innehåll som det senare daterade hållbarhetskriteriet ID 11239 Hållbara leveranskedjor, som nu ingår i hållbarhetskriterierna för pappersprodukter och möbler.

Vi har haft svårigheter att utveckla krav på träråvara som går utöver lagstiftning och som är möjligt att verifiera. Vi har också sett svårigheter med att ställa krav på märkningar på området. I lagen om offentlig upphandling (LOU) beskrivs vad som gäller för att det ska vara möjligt att kräva en märkning som bevis i offentlig upphandling. Sex olika krav måste vara uppfyllda. Det handlar om krav på anknytning, lämplighet, objektivitet, öppenhet, tillgänglighet och inflytande. Läs mer om regler för användning av märkning på vår webbplats. Vi har en pågående samverkan med flera märkningsorganisationer på området för att försöka hitta möjliga vägar framåt för att ställa krav på hållbar träråvara i offentlig upphandling.

Vänliga hälsningar

Anette

Hållbarhetsspecialist

11 maj 2022

Hej! Har upphandlingsmyndigheten utrett om FSC-märkningen uppfyller kraven i LOU om anknytning, lämplighet, objektivitet, öppenhet, tillgänglighet och inflytande?

Anna Löfström

12 maj 2022

Hej Anna,

Upphandlingsmyndigheten har gett en advokatbyrå i uppdrag att utreda några märkningar för att se om de uppfyller kraven i 9 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling. De 6 kraven som ska uppfyllas är krav om anknytning, lämplighet, objektivitet, öppenhet, tillgänglighet och inflytande. 2019 granskades den då gällande versionen av FSC. Den utredningen visade att samtliga krav inte uppfylldes. Den nu gällande versionen av FSC har inte granskats.

Vänliga hälsningar

Anette

Hållbarhetsspecialist

13 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.