Start

Vems ansvar är det att skicka in information om planerat statsstöd?

Publicerad 07 juni 2022
Om ett kommunalt bolag gör en satsning för vilken en statsstödsansökan ska skickas in, är det kommunen eller det kommunala bolaget som skickar in ansökan till myndigheten? I texten om statsstöd här på er hemsida skriver ni kommunen, så jag antar att det gäller, men vill dubbelkolla eftersom jag har fått en fråga om det.

Lovisa

Publicerad 07 juni 2022

Hej Lovisa!

Upphandlingsmyndigheten ger allmän vägledning om statsstödsfrågor till kommuner och regioner.

Om offentliga medel kommer att användas för att stödja en viss verksamhet och det i sin tur påverkar konkurrensen och handeln mellan EU:s medlemsstater är det förbjudet att lämna ut stödet utan att kommissionen först har godkänt stödet (det så kallade genomförandeförbudet). Statsstöd kan lämnas utan förhandsgodkännande i de fall stödet följer någon av de undantagsregleringar som finns men Europeiska kommissionen behöver ändå få information från medlemsstaten om det planerade stödet.

Den som avser att lämna stöd till ett företag ska enligt lagen om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler upplysa regeringen om planer på att lämna statsstöd. Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hanterar alla typer av kontakter med Europeiska kommissionen (kommissionen) i statsstödsfrågor.

Om det är kommunen eller det kommunala bolaget som är skyldig att informera regeringen om det planerade stödet beror på den rättsliga grunden för stödgivningen. Den rättsliga grunden kan exempelvis finnas i kommunallagen eller i annan speciallagstiftning. Eftersom beslut om stöd vanligtvis är politiska beslut är det oftast kommunen eller en kommunal nämnd som fattar det beslut som ska anmälas till kommissionen. På vår webbplats finns exempel på kommunala och regionala statsstöd som har anmälts till kommissionen.

Läs mer
Läs mer om processen för hur en kommun eller region lämnar stöd som måste anmälas till kommissionen samt vilka regler som gäller för rapportering av statsstöd på vår webbplats.

Läs även mer om skillnaden mellan en statsstödsanmälan och en statsstödsrapportering i inlägget Vad är skillnaden mellan statsstödsanmälan och statsstödsrapportering? i vår Frågeportal. I vår frågeportal går också att läsa om vem av kommunen eller regionen som ska anmäla samt rapportera stödet när de beviljar statsstöd till samma projekt.

Källhänvisningar
12 § Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler – skyldigheten att underrätta regeringen om statsstödsåtgärder och statsstödsrapportering.

Med vänlig hälsning,

Cecilia

Jurist

09 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.