Start

Får en upphandlande organisation hindra användningen av öppen källkod i upphandling?

Publicerad 10 juni 2022
En kommun har i en aktuell upphandling av bibliotekssystem ställt krav på, citat: "Systemet ska inte i grunden bygga på open source. Funktioner och lösningar ska i huvudsak finnas eller utvecklas av eller via leverantören av systemet. Kunden ska inte förväntas att handgripligen delta i utvecklandet av systemet." På frågan till kommunen, varför detta krav finns, svarar de, citat: "Kommunen har generellt valt att inte använda open source-baserade system. Vi vill ha väl utvecklade och beprövade system." Hur ser Upphandlingsmyndigheten på saken?

Tony Nicolaides - Redpill Linpro

Publicerad 10 juni 2022

Hej Tony,

Krav ska vara proportionerliga och leda till att syftet med upphandlingen nås
Upphandlande organisationer är som utgångspunkt fria att ställa de krav de anser behöva för att uppnå syftet med upphandlingen och för att säkerställa att den vinnande leverantören kan leverera det den utlovar. Alla krav ska dock givetvis vara förenliga med lagen om offentlig upphandling (LOU).

För att avgöra om ett krav är tillåtet enligt LOU bör det säkerställas att kravet är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland proportionalitetsprincipen, och har koppling till upphandlingsföremålet.

En bedömning om ett visst krav är förenligt med proportionalitetsprincipen kan gå till på flera sätt, men sker vanligen i tre steg. Det första steget innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen. Det innebär kortfattat att om det finns flera alternativ bör den upphandlande organisationen välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna.

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om ett visst krav är tillåtet i det enskilda fallet.
 
Dialog
Det är bra att ni kontaktat den upphandlande organisationen genom frågor och svars-funktionen i upphandlingen. Det har gett den upphandlande organisationen en möjlighet att förklara syftet med kravet, och möjligheten att korrigera det om kravet skulle visa sig vara felaktigt.

Allmänt om open source och offentlig upphandling
Öppen källkod och upphandling har adresserats i Aforis (arenan för innovationsupphandlings) diskussionsgrupp. Vi har även skrivit om upphandlingsplikt av open source-lösningar i inlägget Omfattas öppen källkod av upphandlingsplikt i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

15 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.