Start

Hur kan vi hjälpa våra offentliga beställare att ställa krav?

Hej!

Jag ansvarar för att samordna miljöarbetet inom Veidekke Infrastruktur. Vi är det fjärde största byggbolaget i Sverige. Just nu diskuterar vi att högre chefer borde ha som mål att genomföra X antal gröna kundmöten per år.

Har ni några tips angående hur våra offentliga kunder skulle kunna få till mer ambitiösa kriterier i sina upphandlingar? Jag lutar just nu om att tipsa om att genomföra en miljöspendanalys samt att använda era kriterier för att minska klimatpåverkan vid större anläggningsprojekt. Skicka gärna över någon presentation som ni kanske hållit i något sammanhang.

Thomas Taliaferro

Publicerad 14 juni 2022

Hej
Tack för en utmärkt trevlig fråga!
Vi försöker nå ut till denna målgrupp men har ännu inte haft så stor framgång och måste arbeta mer med det. Klimat- och miljöproblematiken är akut att hantera, speciellt i projekt som har långa ledtider och stor påverkan, så som projekt inom bygg- och anläggningssektorn ofta har. Därför välkomnar vi varje bidrag att sprida Upphandlingsmyndighetens stöd, tack för initiativet!

  • För dig som inte hittat vårt stöd Miljöspendanalys så finns det på våra webbsidor Analysera inköpen med miljöspendanalys Miljöspendanalysen är ett sätt att analysera en organisations hela inköpsvolym med dess olika inköpskategorier. Den ger indikationer om vilka inköpskategorier som ger störst miljö- eller klimatpåverkan och kan indikera hela inköpsvolymens miljö- eller klimatpåverkan.
  • För dig som inte hittat vårt stöd i form av upphandlingskriterier så finns dessa också på våra webbsidor i kriterietjänsten. Kriterierna finns inom olika inköpskategorier/produktområden, exempelvis inom bygg- och anläggning och med olika underkategorier.  Dessa utgörs av färdigformulerade kvalificeringskrav, tekniska specifikationer, kontraktsvillkor och utvärderingskriterier och är utformade med högre ambitionsnivå än lagstiftningen - så att de kan hjälpa en beställare (upphandlande organisation) att nå olika energi- och miljömål. Till varje sådant finns stöd om hur de följs upp och verifieras eller bevisas i anbud.
  • Vi har också mer allmänt stöd om upphandling inom byggprojekt. Det är huvudsakligen utformad efter husbyggnadsprocessens olika skeden eller faser, Upphandlingar under ett byggnadsverks liv.
Det vi och även forskningsprojekt så som ProcSIBE – upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande - har sett är att det finns brister i kedjan för målstyrningen i bygg- och anläggningsprojekt. Exempel på det kan uttrycka sig i att de mål en beställare (upphandlande organisation) ställt upp för den egna organisationen inte omsätts till mål i inköpskategorin (bygg/fastighet/gatu- eller anläggningsentreprenader) eller inte nämns som mål som ska uppnås i de upphandlade konsultuppdragen. Andra exempel är att samma slags problem med brister i informationskedjan kan uppstå inom respektive projekt. Krav och målsättningar i handlingar och hos projektledning når inte hela vägen fram till de personer eller yrkesgrupper i projekten som ska se till att krav och målsättningar resulterar i åtgärder och blir verklighet.

Exempel på en typ av insats som Upphandlingsmyndigheten arbetar med och som vi gärna ser att fler aktörer hjälper till med, är att informera beställare (upphandlande organisationer) om att det finns stöd hos oss. Stöd i form av kriterier som konkretiserar målsättningar när projekt planeras och sedan upphandlas.

Exempel på en typ av insats som en beställare skulle kunna göra är att säkerställa så att övergripande mål bryts ned och konkretiseras så de kan omhändertas i planering av projekt och i upphandlingar av projekt (konsultinsatser och entreprenader).

Exempel på en typ av insats som en projektledning skulle kunna göra är att säkerställa så att informationen om krav och målsättningar når ut till rätt mottagare i respektive projekt.

Med vänliga hälsningar

Jens

Hållbarhetsspecialist

14 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.