Start

Uppföljning av hållbara leveranskedjor

Publicerad 23 september 2022
Hej,
Jag har som avsikt att ställa krav på hållbara leveranskedjor i en upphandling av vitvaror där upphandlingsmyndigheten identifierat omfattande risker. Det jag funderar på är omfattningen av uppföljningen, främst egenrapporteringen. Jag har tagit del av det stöd som finns framtaget och funderar då på om upphandlingsmyndigheten har någon uppskattad uppfattning om hur omfattande en kontroll av det materialet är (egenrapportering)? behövs någon särskilt kompetens för att bedöma om kravet är uppfyllt? När uppföljning ska genomföras ska en specifik produkt anges eller är kravet generellt för alla produkter som ingår i avtalet?

Jenny

Publicerad 23 september 2022

Hej Jenny,

Det stämmer att det finns betydande hållbarhetsrisker i leveranskedjan för vitvaror. Vitvaror består generellt av många olika komponenter och material där stål och plast, tillsammans med elektronikkomponenter, ofta är de viktigaste komponenterna. Även om sluttillverkning av vitvaror sker på olika geografiska platser så är det vanligt att tillverkning av elektroniska komponenter sker i Asien. Läs mer om riskerna i vår riskanalystjänst.

Det är svårt att ge ett enkelt svar kring vilken kompetens som krävs för att följa upp kontraktsvillkor om hållbara leveranskedjor och hur omfattande en sådan kontroll bör vara. Vår rekommendation är att använda sig av vårt tillämpningsstöd och kontrollera bedömningskriterierna (se s.18). För det krävs det ofta särskild kompetens. Kravet är generellt utformat men beroende på vad som är lämpligt i er upphandling kan ni välja att avgränsa uppföljningen till ett antal stickprov.

Det kan vara bra att fundera på om det är möjligt att samarbeta med andra organisationer med kunskap om produktionsvillkor i andra länder eller andra upphandlande organisationer i samband med uppföljning. Exempelvis samarbetar Sveriges regioner genom arbetet med den gemensamma uppförandekoden. Adda Inköpscentral arbetar också med uppföljning av hållbara leveranskedjor genom den så kallade Hållbarhetskollen.

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma dig på att Upphandlingsmyndigheten nu arbetar med att revidera vårt stöd vad gäller hållbara leveranskedjor. Revideringen omfattar kontraktsvillkor, uppföljningsmallar och vägledning. Stödet väntas vara klart i november/december 2022.

Hälsningar,

Lisa

30 september 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.