Start

Kan man inrätta ett dynamiskt inköpssystem för cateringtjänster?

Har en fråga om DIS, skulle det vara möjligt att använda sig av DIS när det kommer till cateringtjänster. Idag gör vi en ny upphandling för varje behov som uppstår. Vi ser nu över möjligheten att upprätta en DIS för dessa tjänster. Vår behov är relativt enkelt. 2 måltider per dag (lunch, middag). Våra enheter skiljer sig dock i storlek och finns utspridda över hela Sverige. Känner ni till liknande exempel som ni i så fall kan hänvisa oss till?

Tack på förhand.

Magnus Saleborn

Publicerad 28 september 2022

Hej Magnus,

Inledningsvis vill vi be om ursäkt för att svaret på din fråga dröjt.

Vi kan inte se något direkt hinder mot att inrätta ett dynamiskt inköpssystem för cateringtjänster. Ett dynamiskt inköpssystem för användas för återkommande anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden och som har egenskaper som tillgodoser den upphandlande organisations behov. En av flera fördelar med ett dynamiskt inköpssystem är att det kan delas upp i olika kategorier, till exempel specifika geografiska områden.

Vi känner däremot inte till något exempel där en upphandlande organisation har inrättat ett dynamiskt inköpssystem för cateringtjänster. Eftersom annonsen för ett dynamiskt inköpssystem ska vara publicerad under hela systemets giltighetstid så är vårt tips att du söker i de registrerade annonsdatabaserna för att se vilka dynamiska inköpssystem som finns.

Sociala och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 till LOU
Det kan noteras att bland annat catering (55520000-1) och måltidsleveranser (55521200-0) är så kallade sociala eller andra särskilda tjänster som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att upphandlingar som avser sådana tjänster omfattas av de nationella bestämmelserna i 19 kap. LOU oavsett upphandlingens värde. Det är dessutom möjligt att genomföra en direktupphandling enligt 19 a kap. LOU upp till direktupphandlingsgränsen, vilket år 2024 är cirka 8,1 miljoner kronor för sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Det saknas regler om dynamiska inköpssystem vid så kallad icke-direktivstyrd upphandling enligt 19 kap. LOU. Den svenska lagstiftaren har dock uttryckt att det som huvudregel ska finnas samma utrymme för upphandlande organisationer som det finns vid upphandling på det direktivstyrda området, även om uttrycklig reglering saknas. Därför ska det till exempel vara möjligt att använda sig av dynamiska inköpssystem även vid upphandling av sociala och andra särskilda tjänster.

Läs mer
Läs mer om dynamiska inköpssystem på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

06 oktober 2022 (Uppdaterat 07 maj 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.