Start

Inköp av möbler och krav på träråvara

Publicerad 08 februari 2023
Hej,
Undrar om KravID: 11472 "Inköp av lagligt timmer för möbelproduktion" delvis har ersatt det äldre "Åtgärder för att undvika kontroversiella källor" (KravID: 10148)?

Saknar två punkter som tidigare fanns (KravID: 10148):

* "Hot mot områden med höga bevarandevärden (eng. High Conservation Values) definierade i enlighet med HCV Network charter eller likvärdigt"

..samt:

* "Naturliga ekosystem som konverteras (t.ex. att konvertera en regnskog till plantage) till annan markanvändning (undantag för konvertering/omföring på grund av mindre arealmässigt omfattande infrastrukturprojekt som t ex vägbyggen eller vindkraftsparker)."

Min fråga är väl om vi kan känna oss trygga med att certifieringar/märkning och bevis i det nya KravID 11472 säkerställer att de tidigare punkterna ovan från KravID 10148 uppfylls?

Tack på förhand!

Lisa

Publicerad 08 februari 2023

Hej Lisa,
Vårt kriterium "Åtgärder för att undvika kontroversiella källor" (KravID: 10148) ingick i våra kriterier för skogsbruk. Vi avvecklade kriterierna 2020 på grund av svårigheter att ta fram reviderade upphandlingskriterier.

Kravet på "Inköp av lagligt timmer för möbelproduktion" (KravID: 11472) ställer krav på att timret ska ha avverkats i enlighet med EUs timmerförordning. I vårt krav omfattas inte HVC Network och andra liknande initiativ. Vi har i det här fallet följt EU-kommissionens rekommendationer till hållbarhetskriterier för träråvara till möbler.

Det finns märkningar på området som går längre. Dessa märkningar kan användas som bevis för att man uppfyller kravet. Vi har angett exempel på sådana märkningar under rubriken förslag till bevis. Om ni vill utforma egna krav som utgår från miljömärkningarna så har vi stöd kring hur man kan göra på sidorna om att utforma egna hållbarhetskrav.

Med vänlig hälsning,

Joakim

Hållbarhetsspecialist

10 februari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.