Start

Hållbarhetskriterier för ugnsrengöring

Publicerad 08 februari 2023
Stämmer det att det inte finns några krav-ID för kemiska produkter som kravställer ugns- och grillrengöringsmedel? Dvs finns det verkligen inte några miljömärkta produkter att tillgå?

Andreas Svensson

Publicerad 08 februari 2023

Hej Andreas,

Ugnsrengöring ingår i omfattningen för hållbarhetskriterierna för kemiska produkter, du kan alltså använda våra hållbarhetskriterier för kemiska produkter för att ställa krav på ugnsrengöring.

Omfattningen av hållbarhetskriterierna för kemiska produkter beskrivs i en produktträd-struktur som har tagits fram av branschföreningen för professionell hygien och rengöring (BPHR). Alla produkter som ingår i produktträdet ingår dock inte i omfattningen för kriterierna, det vill säga kriterierna kan inte användas på dessa produkttyper. Notera att detta är i så fall angivet inom parentes bredvid dessa produkter. Ugnsrengöring finns med i produktträdets punkt 3.2.6 och omfattas av kriterierna.

Hållbarhetskriterierna för kemiska produkter innebär att krav ställs på innehållet i produkterna, det är alltså inte krav på att produkterna ska vara miljömärkta. Däremot kan flera av kraven i kriterierna verifieras med en miljömärkning. För att se vilka märkningar som uppfyller de olika kraven och fungerar som bevis för dem finns en översikt över de miljömärkningar som uppfyller respektive krav i kriterierna för kemiska produkter.

Vänliga hälsningar,

Anette

Hållbarhetsspecialist

09 februari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.