Start

Vilka livsmedelskriterier uppdateras under 2023?

Publicerad 09 februari 2023
Hej! Vi förbereder vår livsmedelsupphandling, vi ska annonsera den i början av augusti. Jag undrar om ni arbetar med uppdatering av några av hållbarhetskriterierna för livsmedel? Om ja när är de beräknade att vara klara? Kommer det att komma några uppdaterade hållbarhetskriterier för livsmedel under våren eller augusti/september?

Christina Wikström

Publicerad 09 februari 2023

Hej Christina,  

Vi har precis lanserat nya och uppdaterade hållbarhetskriterier inom frukt och grönt. Vi håller också på att uppdaterade våra hållbarhetskriterier för kyckling och kalkon. Planerad lansering för dem är i april 2023. Vi håller också på att se över kriterium för ansvarsfullt producerad fodersoja med kravID 11113, som sannolikt kommer att publiceras under vår/sommar 2023.

När vi publicerar nya och uppdaterade krav behöver leverantörerna få tid till att kontrollera om deras produkter lever upp till kraven samt vilka bevis som kan styrka detta. Det kan vara både tidskrävande och administrativt betungande. Vi fortsätter därför att rekommendera att nya och uppdaterade kriterier används skarpt i upphandlingsdokument tidigast tre månader efter publicering.

Det finns flera sätt som du kan hålla dig uppdaterad kring våra hållbarhetskriterier. På vår webb publicerar vi regelbundet information om vilka kriterierevideringar som pågår. Du kan också få information genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Är du särskilt intresserad av bara livsmedel så kan du också följa vårt arbete via vår livsmedelsblogg.

Pågående kriteriearbete

Upphandlingsmyndigheten nyhetsbrev

Livsmedelsbloggen

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor.

Vänliga hälsningar,

Charlotta

10 februari 2023

Hej!
Håller tidplanen för hållbarhetskriterier för kyckling och kalkon. Planerad lansering för dem är i april 2023? Har ni någon mer detaljerad tidplan för ansvarsfullt producerad fodersoja med kravID 11113, som sannolikt kommer att publiceras under vår/sommar 2023? Vi planerar att annonsera livsmedelsupphandling i augusti och börjar med att sätta kriterier på produkterna under våren. Vi vill ha koll på om/när det kommer att komma uppdateringar på hållbarhetskriterierna.

Christina

17 mars 2023

Hej Christina,
Nya och uppdaterade kriterier inom kyckling och kalkon har planerad lansering i slutet av April 2023. Ansvarsfullt producerad fodersoja är under revidering tillsammans med kriterier för palmolja. Planerad lansering för dem är i mitten på juni 2023. Just nu står båda tidplanerna fast, men vi förbehåller oss rätten att justera vid behov. Vi publicerar löpande information om pågående revideringar och planerade publiceringar på vår webb.
Pågående kriteriearbete

Vänliga hälsningar,

Charlotta

20 mars 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.