Start

Försumbart stöd från Arbetsförmedlingen?

Publicerad 10 februari 2023
Hej,
Jag har försökt ta reda på vilka av arbetsförmedlingens stöd som räknas som försumbara stöd. Vad jag förstår är det endast "Särskilt anställningsstöd" som går under försumbara stöd. För att få bättre klarhet i detta kontaktade jag Arbetsförmedlingen som hänvisade de till er.

Min fråga blir därför: Är det endast det stöd som heter "Särskilt anställningsstöd" som räknas in under försumbara stöd eller finns det fler? Har detta stöd något annat namn eller underkategorier som benämns på ett annat sätt??

Janne

Publicerad 10 februari 2023

Hej Janne!

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Det gör att vi inte kan uttala oss om specifika stöd men vi ger förstås gärna en allmän vägledning.

Statsstöd är ett sådant stöd som kan kopplas till ett beslut av det offentliga som gynnar en viss ekonomisk verksamhet och påverkar konkurrensen och handeln mellan EU:s medlemsstater. Om alla dessa rekvisit är uppfyllda är det förbjudet att betala ut stödet utan att Europeiska kommissionen (Kommissionen) först har godkänt stödet (det så kallade genomförandeförbudet). Om stödet utformas i enlighet med någon av undantagsregleringarna kan det lämnas utan att Kommissionen har godkänt det på förhand.

De minimis-stöd är sådana stöd till ett företag som är av mindre betydelse och därför inte påverkar konkurrensen och handeln mellan EU:s medlemsstater. För att lämna de minimis-stöd ska man följa regleringen i den allmänna förordningen om de minimis-stöd (de minimis-förordningen). När det gäller stöd av mindre betydelse som betalas ut i enlighet med de minimis-förordningen behöver kommissionen inte godkänna stödet på förhand.

Om ett de minimis-stöd utformas behöver det framgå av den så kallade stödordningen att det är ett de minimis-stöd. Med stödordning avses den förordning som reglerar att en myndighet har rätt att bevilja ett visst stöd. Att det är ett de minimis-stöd framgår genom att  stödordningen hänvisar till Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Den som lämnar ut stödet, det vill säga Arbetsförmedlingen i det här fallet, ska känna till om stöd som de beslutar om utgör de minimis-stöd. Vi rekommenderar därför att du vänder dig till Arbetsförmedlingen på nytt.

Läs gärna mer om villkoren för de minimis-stöd på vår webbplats.

Läs även mer i inlägget Är anställningsstöd en förklaring till ett onormalt lågt pris? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • Art. 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – om vad som utgör ett statsstöd
  • Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimis-förordningen) – om de minimis-stödCecilia

Jurist

15 februari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.