Start

Hållbarhetskriterier avseende alkylfenoletoxilater i textil

Publicerad 11 april 2023
Hej,
I en upphandling ställs krav på alkylfenoletoxylater i en halt på 25/mg/kg. Det sägs att kravet är taget från er men jag kan inte hitta detta krav hos er gällande textil, finns det kravet i någon annan produktkategori?
Det senaste kravet som ni haft som jag hittade gällande alyfenoletoxylater för textil var 100mg/kg. Stämmer detta?

Mikaela Johansson

Publicerad 11 april 2023

Hej Mikaela!

Tidigare hade vi inom textil ett kriterium om alkylfenoletoxilater. I det begränsandes alkyfenoletoxilater i de textila produkterna i halter över 100mg/kg textil. Kravet avvecklades vid förra revisonen då det sedan februari 2021 finns lagkrav som begränsar nonylfenoletoxilater. Nonylfenoletoxilater är den vanligaste alkylfenoletoxilaten i textilier. Begränsningen finns som post 46 i REACH bilaga XVII och omfattar textilier som tvättas i vatten.

Inom engångstextilier har vi ett krav om alkylfenoletoxilater, Alkylfenoletoxilater KravID 11203. I det kravet begränsas alkylfenoletoxilater i halter över 100mg/kg engångstextil. Engångstextil omfattas inte av begränsningen i REACH bilaga XVII och vi har bedömt att det därmed är relevant att behålla kriteriet för engångstextil.

Läs mer
Läs mer om nonylfenoletoxilater i textil på Kemikalieinspektionens webbplats.

Med vänlig hälsning,

Susanna

11 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.