Start

Miljöspendanalys - stor skillnad i emmisionsfaktor mellan två liknande kategorier

Publicerad 06 september 2023
Hej!

Min fråga gäller miljöspendanalys - beräkning av växthusgasutsläpp (koldioxidekvivalenter) från inköp till ett företags verksamhet genom användning av Upphandlingsmyndighetens databas med emissionsfaktorer, Johansson, Jens et al (2022-03-02).

Jag undrar hur emissionsfaktorn kan skilja sig så mycket mellan "Ej CPV - IT-hårdvara, skärmar, utskrift - defaultvärde" (0,0346...) och "Ej CPV - Datortillbehör - defaultvärde" (0,589...)? Produkterna som ingår i kategorierna tycker jag är väldigt lika varandra. Bland datortillbehör ingår bland annat musmattor, flashminne, minnesmedier mm. Bland IT-hårdvara ingår bland annat utrustning för minnesutbyggnad, utrustning för hårdiskar, USB-kort, mikrofoner mm.

Källa: Johansson, Jens et al (2022-03-02) Miljöspendanalys, kategoriträd och miljöindikatorer process-LCA-metod. Upphandlingsmyndigheten, Solna.

Malin

Publicerad 06 september 2023

Hej
Tack för frågan! Båda indikatorerna är satta som defaultvärden för en helt kategori, de har hämtats från andra CPV-koder i brist på mer specifika indikatorer. Defaultvärdet för IT-hårdvara etcetera är hämtat från bärbara datorer. Defaultvärdet för datortillbehör är hämtat från kontorsvaror.

Det kan finns olika anledningar till att vilja ändra på indikatorerna som används som default. En anledning kan vara att den som gör analysen har mer specifik information om hur den specifika fördelningen mellan varorna ser ut i kategorin i det aktuella enskilda fallet. Det vill säga, vet mer om vilken typ av varor som dominerar den aktuella kategorin, än vad vi har antagit.

Vill användaren ändra indikator men vill inte själv ta fram en mer specifik indikator så kan användaren överväga att använda en av de andra indikatorer som redan finns i nämnda Excell-fil.

Före användaren gör det är det dock bra att minnas att indikatorn är kvoten av kg CO2-e delat med antal kronor. Det vill säga; priset (kronor) har också stor inverkan på hur indikatorn (kvoten) blir. Dyra varor innebär en stor nämnare (kronor) och ju större nämnaren är desto mindre blir kvoten (om alla andra värden är relativt lika).Det betyder i sin tur att varor som till sin materialsammansättning kan se ganska lika ut, ändå kan få olika storhet på indikatorerna om det är så priset skiljer sig mycket åt. (Med andra ord; det blir skillnad att dela ett värde med 200 kronor eller 4000 kronor). Priset på kontorsvaror är i genomsnitt mycket mindre än priset på bärbara datorer, det är en av anledningarna till skillnaden.

Om användarens kategori för datortillbehör istället mer liknar kategorin It-hårdvara (bärbara datorer) till materialsammansättning och prisnivå, så kan det eventuellt vara mer rätt att istället använda den indikatorn.

Hoppas att det besvarade din fråga.
Trevlig helg

Jens

08 september 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.