Start

Hur ser arbetsflödet ut vid tillämpning av förordningen om utländska subventioner på upphandling?

Publicerad 09 oktober 2023
Hej!
Det är svårt att få en överblick av skyldigheterna enligt denna förordning och i vilken ordning saker ska ske.

Har ni möjlighet att redovisa ett arbetsflöde för när de olika kommunikationsverktygen (EU SEND WEB, funktionsbrevlådor, blanketter och upphandlingsannonser) ska användas och av vem (leverantör och upphandlande myndighet)?

Robin A Boström

Publicerad 09 oktober 2023

Hej Robin,

Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram något stöd för redovisning av arbetsflödet.

Nedan beskriver vi dock ärendeflödet översiktligt i följande moment.

1) Företag som gör affärer med länder utanför EU sparar information om de bidrag som omfattas av definitionen i förordningen.

2) Upphandlande organisation bedömer att värdet av en upphandling som ska påbörjas uppgår till 250 000 000 euro eller mer (för delade kontrakt lägre belopp).

3) Upphandlande organisation informerar i annonsen att reglerna i förordningen om utländska subventioner gäller för företag som vill lämna anbud.

4) Anbudsgivaren samlar in och sammanställer berörda företags uppgifter eller försäkringar om ekonomiska bidrag. Anbudsgivaren skickar in sammanställningen till den upphandlande organisationen tillsammans med anbudet. Från och med den 12 oktober 2023 ska ett e-formulär finnas tillgängligt för ändamålet på Tillväxtdirektoratets webbplats som leverantörerna och övriga berörda företag kan använda. Till dess finns motsvarande information i ett worddokument som innehåller informationen i bilaga 2 (blanketten för upphandling) till Tillämpningsförordningen på samma webbsida.

5) Den upphandlande organisationen ska använda sig av EU Send (som kräver förhandsregistrering) för att skicka förteckningarna över utländska finansiella bidrag till kommissionen. Regeringen har remitterat en promemoria med bedömningen att uppgiftsöverföringen enligt förordningen inte kräver några regeländringar.

6) Därefter följer den ärendehantering och korrespondens som föregår kommissionens beslut att tillåta eller inte tillåta att anbud antas inom ramen för upphandlingsförfarandet.

Läs mer 
Tillväxtdirektoratet (DG Grow) har mer information om hanteringen på sin webbsida och av bilaga 2 till tillämpningsförordningen framgår vilka delar av en anmälan om utländska ekonomiska bidrag som kan hämtas från dokumenten för upphandling. Practical information (europa.eu)

Läs mer om förordningen om utländska subventioner och offentlig upphandling på vår webbplats.
Du kan även ta del av promemorian för nya bestämmelser i anslutning till konkurrensverket.

Med vänlig hälsning,

Magnus

Statsstödsexpert

13 oktober 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.