Start

Vad är skillnaden mellan teknisk specifikation och särskilda kontraktsvillkor i textilkriterierna?

Publicerad 31 oktober 2023
Jag sitter och tittar på bas- kriterierna för textil (https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/kontor-och-textil/textil/). Hur ska jag tolka att vissa baskrav är teknisk specifikation och vissa är särskilda kontraktsvillkor? Jag tror mig förstå skillnaden vad de två typerna av krav är men jag undrar varför ni ni satt vissa krav som det ena eller det andra. Även om de båda är baskrav- ska jag se det som att de som är särskilda kontraktsvillkor är ngt hårdare krav än de som är tekniskt spec? Kan jag välja bara de krav som är teknisk spec och känna att jag har det viktigaste "covered" eller är det då saker som helt faller mellan stolarna. Tex känns ju kravet "Innehåll av särskilt farliga ämnen" viktigt

Johanna

Publicerad 31 oktober 2023

Hej Johanna,

Hållbarhetskrav som ställs på föremålet för upphandlingen kan utformas som antingen tekniska specifikationer eller som särskilda kontraktsvillkor. Den tekniska specifikationen är en specifikation över en tjänst eller produkts egenskaper så som exempelvis produktens miljö- och klimatprestanda. Kraven i den tekniska specifikationen är obligatoriska krav, som utgångspunkt ska de vara uppfyllda redan när anbudet lämnas in för att leverantörens anbud ska gå vidare till anbudsutvärdering. Särskilda kontraktsvillkor är också obligatoriska krav som leverantören ska uppfylla under kontraktstiden, men som inte behöver vara uppfyllda när anbudet lämnas in.

Samtliga kriterier på basnivå är olika slags hållbarhetskrav där några av baskraven är utformade som tekniska specifikationer och några som särskilda kontraktsvillkor. Det har inte någon koppling till hur ”hårda” kraven är utan beror på att kravet eller delar av kravet som är utformat som ett särskilt kontraktsvillkor ska utföras under avtalstiden och därför inte behöver vara uppfyllt när anbudet lämnas in.

Att enbart välja de krav som anges som en teknisk specifikation innebär inte att de viktigaste miljökraven är täckta. Det finns villkor som av naturliga skäl inte kan uppfyllas förrän under avtalstiden och som därmed är formulerade som särskilda kontraktsvillkor. Vår rekommendation är att ni väljer de kriterier som är relevanta i er specifika upphandling utifrån era behov och förutsättningar, inte utifrån om baskraven är utformade som en teknisk specifikation eller som ett särskilt kontraktsvillkor.

Läs mer
Läs mer om krav på föremålet för upphandlingen och om särskilda kontraktsvillkor på vår webbplats. Läs även mer om när ett krav som regel ska vara uppfyllt i inlägget När ska ett krav vara uppfyllt? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar

Anette

Hållbarhetsspecialist

02 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.