Start

När ska ett krav vara uppfyllt?

Publicerad 09 maj 2018
Arbetar med en upphandling som har krav på små förpackningar. Vi har inte så små förpackningar av produkterna idag men kommer att ha det till avtalsstart. Visst är det så i nya LOU att kraven inte behöver vara uppfyllda förrän tills avtalsstart.

Maria Arvas

Publicerad 09 maj 2018

Hej Maria,

En bedömning av när ett obligatoriskt krav ska vara uppfyllt får göras utifrån hur kravet är utformat i upphandlingsdokumenten. När ingen tidpunkt anges i upphandlingsdokumenten ska kravet som huvudregel vara uppfyllt vid tiden för anbudets ingivande, om det inte i undantagsfall anses vara oproportionerligt.

Det är möjligt att istället för ett obligatoriskt krav utforma kravet som ett särskilda kontraktsvillkor, det vill säga krav på hur ett kontrakt ska fullgöras. Ett sådan krav behöver inte vara uppfyllt vid tiden för anbudsinlämning. Det bör dock framgå av upphandlingsdokumenten när det ska vara uppfyllt. Exempelvis går det bra att ange att leverantören har en skyldighet att lämna in eventuella intyg eller liknande när den upphandlande myndigheten begär detta vid en senare tidpunkt.

Någon skillnad mellan gamla LOU och den nu gällande lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inte i det här avseendet.

Källhänvisningar
Kammarrätten i Göteborgs domar i mål nr 26–12 och 3688–14 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6227–22 – när ingen tidpunkt anges i upphandlingsdokumenten ska kravet som huvudregel vara uppfyllt vid tiden för anbudets ingivande, om det inte i undantagsfall anses vara oproportionerligt. Se även Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 7203-21 där upphandlingsdokumenten skulle förstås som att kraven skulle vara uppfyllda vid avtalsstart.

Läs mer
Läs mer i inlägget Kvalificeringskrav inte uppfyllt vid avtalstecknande i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

14 maj 2018 (Uppdaterat 22 mars 2023)

Hej!
När ska-krav vara uppfyllt vid omvänd utvärdering?
Beviskravet ska lämnas in på begäran, men beviset visar nu att ska-kravet på auktorisation uppfyllts först efter sista dag för att lämna in anbud.

JKEA

14 november 2023

Hej,

Bestämmelsen om omvänd utvärdering reglerar endast i vilken ordning kontrollen av bevisen ska ske i förhållande till utvärderingen av anbuden. Det svar som min kollega lämnat på den initiala frågan förändras därför inte på grund av att ni tillämpar en omvänd utvärdering vid prövning av anbuden. Med andra ord, om det inte anges en tidpunkt i upphandlingsdokumenten ska kravet som huvudregel vara uppfyllt vid tiden för anbudets ingivande, om det inte i undantagsfall anses vara oproportionerligt. Bedömning av om leverantörens intyg om auktorisation är ett godtagbart bevis för att aktuellt krav är uppfyllt beror alltså på utformningen av kravet i upphandlingsdokumentet.
 
När ska ett kvalificeringskrav vara uppfyllt?
Om kravet om auktorisation är ett kvalificeringskrav är utgångspunkten att kravet ska vara uppfyllt vid tidpunkten av anbudets inlämnande. Eventuella styrkande uppgifter för att visa på att kvalificeringskrav uppfylls av leverantören lämnas på ett utav två olika sätt, genom att lämna en egenförsäkran eller att lämna in alla för ändamålet nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller i en anbudsansökan. Mer information om dessa två tillvägagångssätt kan du läsa mer om inlägget Finns det bara två sätt att visa att leverantören uppfyller kraven för leverantöresprövningen? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
4 kap 12 § Lag (2016:1195) om offentlig upphandling (LOU) – angående möjligheten att vid ett öppet förfarande utvärdera anbudet innan kontroll av leverantören.

Med vänlig hälsning,

Therese

Jurist

22 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.