Start

När ska ett krav vara uppfyllt?

Publicerad 09 maj 2018
Arbetar med en upphandling som har krav på små förpackningar. Vi har inte så små förpackningar av produkterna idag men kommer att ha det till avtalsstart. Visst är det så i nya LOU att kraven inte behöver vara uppfyllda förrän tills avtalsstart.

Maria Arvas

Publicerad 09 maj 2018

Hej Maria,

En bedömning av när ett obligatoriskt krav ska vara uppfyllt får göras utifrån hur kravet är utformat i upphandlingsdokumenten. När ingen tidpunkt anges i upphandlingsdokumenten ska kravet som huvudregel vara uppfyllt vid tiden för anbudets ingivande, om det inte i undantagsfall anses vara oproportionerligt.

Det är möjligt att istället för ett obligatoriskt krav utforma kravet som ett särskilda kontraktsvillkor, det vill säga krav på hur ett kontrakt ska fullgöras. Ett sådan krav behöver inte vara uppfyllt vid tiden för anbudsinlämning. Det bör dock framgå av upphandlingsdokumenten när det ska vara uppfyllt. Exempelvis går det bra att ange att leverantören har en skyldighet att lämna in eventuella intyg eller liknande när den upphandlande myndigheten begär detta vid en senare tidpunkt.

Någon skillnad mellan gamla LOU och den nu gällande lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inte i det här avseendet.

Källhänvisningar
Kammarrätten i Göteborgs domar i mål nr 26–12 och 3688–14 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6227–22 – när ingen tidpunkt anges i upphandlingsdokumenten ska kravet som huvudregel vara uppfyllt vid tiden för anbudets ingivande, om det inte i undantagsfall anses vara oproportionerligt. Se även Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 7203-21 där upphandlingsdokumenten skulle förstås som att kraven skulle vara uppfyllda vid avtalsstart.

Läs mer
Läs mer i inlägget Kvalificeringskrav inte uppfyllt vid avtalstecknande i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

14 maj 2018 (Uppdaterat 22 mars 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.