Start

Slag av upphandlingar, särskilt funktion

Hej! Finns det hyfsad statistik om omfattningen av olika slag av upphandling? Går det isf att "browsa runt" i denna statistik? Mest av allt skulle jag vilja veta omfattningen av upphandling avseende funktion, dvs. funktionsförsäljning. Men även cirkulär upphandling i allmänhet, alltså upphandling av cirkulärt producerade nyttigheter (och om det finns någon definition, som ni använder er för detta). Stort tack på förhand! /Jan Kellgren, professor, LiU

Jan Kellgren

Publicerad 16 januari 2024

Hej Jan,

Upphandlingsmyndigheten är statistikmyndighet på upphandlingsområdet och ansvarar för att samla in uppgifter om och ur annonser om upphandlingar publicerade i annonsdatabaser som är registrerade hos Konkurrensverket. Annonsuppgifterna används som underlag för statistik. Statistiken publiceras i vår statistiktjänst som artiklar och som datamängder i statistikdatabasen samt som öppna data på Sveriges dataportal och på vår webbplats. I databasen kan du på egen hand söka fram information och filtrera den efter en rad olika parametrar och variabler.

Typ av upphandling
Vi publicerar bland annat statistik om innovationsupphandling samt miljömässigt och socialt hållbar upphandling. Statistiken baseras på uppgifter ur annonser om upphandling. Skyldigheten för upphandlande organisationer att ange de här uppgifterna i upphandlingsannonserna har fram till 1 jan 2024 endast omfattats av upphandlingar under EU:s tröskelvärden. Numera omfattas även upphandlingar över EU:s tröskelvärden av skyldigheten.

För innovationsupphandingar finns möjlighet att ta fram statistik efter typ av innovationsupphandling. Typ av innovationsupphandling omfattar exempelvis förekomsten av upphandlingar som grundar sig i första hand på funktions- och prestandakrav och inte på en beskrivning av den tekniska lösningen eller upphandlingar där upphandlingsföremålet är nytt för hela marknaden.

För miljömässigt hållbara upphandlingar finns möjlighet att ta fram statistik efter typ av miljömässigt hållbar upphandling. Till exempel förekomsten av upphandlingar med krav på energieffektivitet, miljöledningssystem och miljömärkning.

Begreppet cirkulär upphandling finns i nuläget inte som alternativ i statistiken men kommer att finnas fån och med 2024 års statistik.

Tillförlitlighet
Det kan särskilt noteras att beträffande uppgifter om miljömässigt och socialt hållbar upphandling samt innovationsupphandling är avsaknaden av uppgifter högt. Bortfallet av uppgifter innebär att uppgifter saknas i annonserna. Bortfallet påverkar statistikens tillförlitlighet på flera sätt. När resultatet bryts ned på små redovisningsgrupper riskerar bortfallet att bli högt. Bortfallet innebär också att resultatet blir mer osäkert. Tolkning av den statistiken bör därför göras med försiktighet. Vi förväntar oss en kvalitetshöjning från och med 2024 års statistik där uppgifterna är obligatoriska i de flesta annonser.

Läs mer
För mer information om statistiken om innovationsupphandling hänvisar vi till vår senaste statistikartikel på temat; Vanligt att ställa funktionskrav i innovationsupphandling 2022.

Ytterligare information om statistik och uppgifter om hållbarhet i offentliga upphandlingar redogör vi för i inlägget Ställs det mer krav på hållbarhet nu jämfört med tidigare? i vår Frågeportal. Där går vi igenom vilken övrig information som finns tillgänglig på ämnet hållbara upphandlingar.

Med vänlig hälsning,

Therese

Jurist

23 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.