Start

Krävs en efterannons vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling?

Hej!
Om en upphandlande myndighet gör en direktupphandling med stöd av 6 kap § 15 "Synnerlig brådska" och värdet överstiger direktupphandlingsgränsen, ska upphandlingen då efterannonseras?

K

Publicerad 15 mars 2024

Hej,

Ja, alla upphandlingar som inte sker inom ramen för ett ramavtal och vars värde överstiger 700 000 kronor ska efterannonseras. Det gäller även när upphandlingen har genomförts som ett förhandlat förfarande utan föregående annons enligt 6 kap. 12–19 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU) eller som en direktupphandling enligt 19 a. kap. 3–7 §§ LOU.

Notera att även en direktupphandling av sådana tjänster som omfattas av bilaga 2 till LOU och som har en direktupphandlingsgräns på ca 8,1 miljoner kronor ska efterannonseras när värdet av upphandlingen överstiger 700 000 kronor.

Läs mer
Läs mer om skyldigheten att annonsera en upphandling som genomförs som ett förhandlat förfarande utan föregående annons eller som en direktupphandling i inlägget Vilka direkttilldelningar ska efterannonseras? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – efterannons om resultatet av en upphandling på det direktivstyrda området
  • 19 a kap. 13 § LOU – efterannons om resultatet av en upphandling på det icke-direktivstyrda området.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

15 mars 2024 (Uppdaterat 19 april 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.