Start

Hur beräknas kontraktsvärde för arrangemang för personalen?

Hej!
Jag har en fråga gällande kontraktsvärde, jag håller på att upphandla en personalfest där vi ska anlita en konsult som ska arrangera festen. De får en budget på 4 milj för att arrangera en personalfest, konsultens arvode uppskattas till 500 000kr, blir då kontraktsvärdet 4milj eller 500 000kr då?

Emma Lundgren

Publicerad 18 mars 2024

Hej Emma,

Beräkning av värdet av en upphandling utgörs av värdet av det totala belopp som enligt den upphandlande organisationens uppskattning ska betalas enligt de kontrakt som ingår i upphandlingen. När värdet bestäms ska även eventuella options- och förlängningsklausuler inkluderas i beräkningen, oavsett om klausulerna aktualiseras eller inte.  

Om det utöver tjänsterna som utgör konsultarvode också kommer betalas ut ersättning till leverantören för andra åtaganden, exempelvis bokning av lokal, catering eller transporter, ska dessa kostnader ingå i beräkningen av kontraktsvärdet. Om den upphandlande organisationen däremot redan har befintliga upphandlade avtal avseende dessa tjänster, som ska användas vid genomförande av personalfesten så behöver denna kostnad som regel inte räknas in i uppskattningen.

Att det finns en fastställd budget för genomförandet av en tjänst eller uppdrag innebär inte per definition att det är samma sak som kontraktsvärdet i en upphandling. Det viktiga i sammanhanget är att kontraktsvärdet beräknas utifrån det totala belopp som ni uppskattar kommer betalas till leverantören för utförandet av tjänsterna som omfattas av upphandlingen.

Läs mer om hur man beräknar värdet på en upphandling på vår webbplats.

Läs mer
Beroende på upplägget i upphandling kan inlägg om beräkning av kontraktsvärde vid distribution eller vid utlägg och vidarefakturering vara av intresse; Hur beräknar man värdet av en upphandling avseende distribution av varor som köps från andra avtal? och Beräkning av kontraktsvärde – utlägg eller vidarefakturering? i vår Frågeportal.


Källhänvisningar
5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkning av värdet av en upphandling.

Med vänlig hälsning,

Therese

Jurist

19 mars 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.