Start

Kan man välja att ha en elektronisk auktion om anbuden överstiger budget?

Om jag väljer att ha auktion som avslutning på en upphandling, kan jag då välja från vilket pris anbudsinlämnarna ska utgå ifrån när de lämnas nya anbudspriser? Eller måste jag ange det anbudspris som är lägst när vi utvärderat 1a inlämningen av anbudspris?
Exempelvis om de anbud som inkommit är över budget och för att inte behöva avbryta upphandlingen så behöver man efter auktionen anbud som är lägre än exempelvis denna budget. Anbudsgivarna kan väl välja att stå kvar vid sitt ursprungliga anbudspris om de så önskar.

Linda

Publicerad 11 april 2024

Hej Linda,

Inledningsvis kan nämnas att en förutsättning för att få använda en elektronisk auktion är att detta har angetts i annonsen om upphandlingen eller i inbjudan att bekräfta intresse. Det är alltså inte möjligt att i efterhand ange att en elektronisk auktion kommer att användas, detta gäller även om de anbud som har inkommit överstiger budget. I det fallet kan det i stället vara möjligt att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpats vid upphandlingen.

Läs mer om möjligheterna att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal.

Vilka upplysningar kan ges till anbudsgivarna under en elektronisk auktion?
Vid genomförandet av den elektroniska auktionen ska den upphandlande organisationen lämna tillräckliga upplysningar så att varje anbudsgivare, vid varje tidpunkt, ska ha kännedom om sin plats i rangordningen. Utöver detta får den upphandlande organisationen lämna andra upplysningar om priser eller värden. En förutsättning är dock att detta har angetts i upphandlingsdokumenten.

Om, och i så fall vilka priser, ni får upplysa anbudsgivarna om i samband med den elektroniska auktionen beror alltså främst på vad som har angetts i upphandlingsdokumenten.
Läs mer om vad som gäller i samband med en elektronisk auktion på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 18 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om en elektronisk auktion kommer att användas ska detta anges i annonsen eller i inbjudan att bekräfta intresse
  • 8 kap. 25 § LOU – vilka upplysningar som ska och får lämnas under en elektronisk auktion
  • 8 kap. 19 § punkten 3 LOU – i upphandlingsdokumenten ska de uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska auktionen anges samt när detta kommer att ske.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

18 april 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.