Start

Omfattas en upphandling av personlarm av bilaga 2 och därmed den högre direktupphandlingsgränsen?

Kan man direktupphandla personliga överfallslarm, som tjänst med vakter enligt bilaga 2, Sociala och andra särskilda tjänster, 79700000-1 Undersöknings- och säkerhetstjänster, till direktupphandlingsgränsen 8 109 450 :-?

Anna

Publicerad 03 juli 2024

Hej Anna,

De CPV-koder som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU) avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Utgångspunkten är alltså att det som ska upphandlas är en tjänst och inte en vara.

Om det personliga överfallslarmet är en tjänst som exempelvis är kopplad till en larmcentral så skulle upphandlingen kunna omfattas av bilaga 2 till LOU och därmed omfattas av den högre direktupphandlingsgränsen om ca. 8,1 mkr.

Om det däremot är den faktiska produkten (personliga överfallslarm) som ska upphandlas så har vi svårt att se att upphandlingen skulle omfattas av bilagan. I det fallet bör den lägre direktupphandlingsgränsen för varor och tjänster bli tillämplig på upphandlingen, det vill säga 700 000 kronor då upphandlingen genomförs enligt LOU.

Blandad upphandling
I vissa fall kan det vara en blandning av varor och tjänster där vissa av tjänsterna omfattas av bilaga 2 till LOU. I sådana fall rör det sig om blandad upphandling. För att avgöra vilka regler som ska tillämpas används överviktsprincipen. Överviktsprincipen innebär att det är det högsta av de uppskattade värdena för varorna eller tjänsterna som avgör vilka bestämmelser som ska tillämpas.

Läs mer
Läs mer om hur man bedömer om en upphandling omfattas av bilaga 2 till LOU eller inte i inlägget Hur vet jag om en viss tjänst omfattas av bilaga 2? i vår Frågeportal.

Läs även mer om upphandling av blandade kontrakt på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

04 juli 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.