Start

CPV-koder

"Common Procurement Vocabulary" (CPV) är ett klassificeringssystem för offentlig upphandling som syftar till att standardisera den terminologi som används av upphandlande organisationer för att beskriva föremålet för en upphandling. Det är ett viktigt stöd för att leverantörer och upphandlande organisationer ska kunna hitta rätt upphandlingar.

Hjälper till att beskriva upphandlingsföremålet 

Tanken med klassificeringen är att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) ska välja den CPV-kod som bäst överensstämmer med det aktuella behovet och föremålet för upphandlingen. 

Välj kod utifrån vad som ska upphandlas 

Det är föremålet för upphandlingen som styr vilken CPV-kod som ska anges. När det är lämpligt kan flera CPV-koder användas.

Om det inte går att hitta någon lämplig och exakt kod kan den upphandlande organisationen i stället göra en hänvisning till en lämplig huvudgrupp, undergrupp eller kategori. Genom att använda tilläggsordlistan går det att lägga till ytterligare detaljer till varje kod. 

Hitta CPV-koder

Viktigt att vara konsekvent och tydlig 

Det är viktigt att valet av CPV-kod sker på ett konsekvent och tydligt sätt. På så vis kan vissa onödiga överprövningar undvikas och risken att leverantörer går miste om möjligheten att lämna anbud kan minimeras.

CPV-klassificeringen är ett viktigt verktyg för att beskriva föremålet för en upphandling och för att kunna söka på annonser. Vid annonsering av upphandlingar är det emellertid viktigt att även beskriva föremålet för upphandlingen på ett klart och tydligt sätt. 

Kan hjälpa leverantörer att hitta upphandlingar

Ett sätt för leverantörer att hitta relevanta upphandlingar kan vara att söka på CPV-koder i annonsdatabaserna där upphandlingarna annonseras. Detta förutsätter dock att annonsdatabasen för den aktuella upphandlingen har en sådan sökfunktion.

Många annonsdatabaser erbjuder också olika typer av bevakningstjänster till leverantörerna. Annonsdatabaserna informerar då leverantören när det dyker upp nya upphandlingar med de CPV-koder som leverantören vill bevaka. Sådana bevakningstjänster i annonsdatabaserna kan vara förenade med kostnader för leverantören. 

Vad händer om fel CPV-kod används i annonsen? 

CPV-kodernas funktion är endast att benämna de varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas. Koderna har i sig inte någon rättslig verkan. Koderna bestämmer alltså inte det materiella innehållet i upphandlingen. De är ett hjälpmedel för att kunna identifiera vilket kontraktsföremål som avses i upphandlingen.

Upphandlande organisationer ska dock följa de grundläggande upphandlingsprinciperna. Reglerna om annonsering är ett uttryck för principerna om likabehandling och öppenhet. Detta innebär kortfattat att om det förekommer CPV-koder i en annons som ligger allt för långt ifrån föremålet för upphandlingen så kan det innebära att upphandlingen bryter mot exempelvis principen om öppenhet. 

De grundläggande upphandlingsprinciperna