Start

Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom bygg och anläggning

Nivå: Basnivå

Mer cirkulära flöden av förpackningar ska möjliggöra materialåtervinning samt säkerställa att det inte uppstår ökat spill eller skadat gods.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11463
Grupp:
Förpackningar bygg och anläggning