Start

Färgämnen i produkter CE-märkta som leksaker

Nivå: Basnivå

Syftet med detta krav är att begränsa hälsofarliga färgämnen i leksaker.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11036:2
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker