Start

Flamskyddsmedel i produkter CE-märkta som leksaker

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå

Syftet med detta krav är att undvika flamskyddsmedel som kan vara miljö- och hälsofarliga.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11034:3
Grupp:
Produkter CE-märkta som leksaker