Start

Hållbara leveranskedjor

Nivå: Avancerad nivå

Villkoren om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa att leverantören har en effektiv riskhantering i sin egen verksamhet och i leveranskedjan och omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption.  

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11239
Grupp:
Projektorer