Start

AV-produkter

Hållbarhetskriterierna för audiovisuella produkter, AV-produkter, kan bidra till att begränsa miljöpåverkan genom krav på energiprestanda och krav som underlättar vid återvinning av produkterna. Området omfattar tv, storbildsskärmar och projektorer.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
AV-produkter
Ladda nerBeskrivning
EnergiprestandaBasnivåTilldelningskriterierTv
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikationTv
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikationTv
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterierTv
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTv
EnergiprestandaBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
LjudnivåBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterierProjektorer
Design för demonteringBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
Energieffektiva storbildsskärmar (pro-skärmar och signage display)BasnivåTilldelningskriterierStorbildsskärmar
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikationStorbildsskärmar
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterierStorbildsskärmar
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikationStorbildsskärmar
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar