Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

AV-produkter

Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för audiovisuella produkter, AV-produkter, omfattar tv, storbildskärmar och projektorer.

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
EnergiprestandaBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
LjudnivåBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterierProjektorer
Design för demonteringBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
Energieffektiva storbildsskärmar (pro-skärmar och signage display)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Förbättrad energiprestandaAvancerad nivåTilldelningskriterierStorbildsskärmar
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikationStorbildsskärmar
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterierStorbildsskärmar
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikationStorbildsskärmar
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
EnergiprestandaBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Förbättrad energiprestandaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikationTv
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikationTv
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterierTv
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTv