Startsida

AV-produkter

Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för audiovisuella produkter, AV-produkter, omfattar tv, storbildskärmar och projektorer.

AV-produkter
Expandera rad för mer information
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
EnergiprestandaBasnivåTilldelningskriterierTv
EnergiprestandaBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Energieffektiva storbildsskärmar (pro-skärmar och signage display)BasnivåTilldelningskriterierStorbildsskärmar
Design för demonteringBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterierStorbildsskärmar
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterierTv
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterierProjektorer
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikationStorbildsskärmar
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikationTv
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
LjudnivåBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTv
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStorbildsskärmar
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorProjektorer
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikationStorbildsskärmar
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikationProjektorer
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikationTv

Ladda ner valda kriterier