Start

Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkterna

Nivå: Avancerad nivå

Genom att ställa detta krav säkerställer du att leverantörerna (varumärkesägarna) aktivt arbetar med substitution av miljö- och hälsofarliga ämnen i produkterna.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11446:1
Grupp:
Projektorer