Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Projektorer

Hållbarhetskriterierna för projektorer baseras på de viktigaste miljöaspekterna, av vilka energianvändning i användningsfasen är en. Projektorns ljudnivå är en arbetsmiljöaspekt.

Projektorer
KriterieNivåTypExpandera rad för mer information
EnergiprestandaBasnivåTeknisk specifikation
LjudnivåBasnivåTeknisk specifikation
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikation
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikation
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterier
Design för demonteringBasnivåTeknisk specifikation
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier