Startsida

Projektorer

Hållbarhetskriterierna för projektorer baseras på de viktigaste miljöaspekterna, av vilka energianvändning i användningsfasen är en. Projektorns ljudnivå är en arbetsmiljöaspekt.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Projektorer
Expandera rad för mer information
EnergiprestandaBasnivåTeknisk specifikation
LjudnivåBasnivåTeknisk specifikation
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikation
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikation
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterier
Design för demonteringBasnivåTeknisk specifikation
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier