Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Energiprestanda

En övervägande del av en projektors totala miljöbelastning härrör från energianvändning i användningsfasen. Därför är det viktigt att ställa krav på att projektorn ska ha låg energianvändning i på-läge.

KravID

10121:1

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Projektorer ska uppfylla energikrav i driftläge baserat på bildstorlek Amax, se även beräkningsanvisningar "Energiprestanda projektorer".

Amax/kontor

För projektorer med en kastvinkel på ≤ 0.82 är 30 % högre energianvändning tillåten, dvs. multiplicera resultatet med 1,3.

Yta Driftläge (normal)
≤ 3 m2 ≤ 260 W
≤ 6 m2 ≤ 310 W 
> 6 m2 ≤ 310 + 150 * (Amax - 6) W
För projektorer med en kastvinkel på ≤ 0,82 är max 30 % högre energianvändning tillåten, det vill säga multiplicera resultatet med 1,3.

Amax/video

För projektorer med en kastvinkel på ≤ 0.82 är 30 % högre energianvändning tillåten, dvs. multiplicera resultatet med 1,3.

Yta  Driftläge (normal) 
≤ 6,6 m2 ≤ 260 W
≤ 13,3 m2 ≤ 310 W
> 13,3 m2 ≤ 310 + 150 * (Amax - 13,3) W
För projektorer med en kastvinkel på ≤ 0,82 är max 30 % högre energianvändning tillåten, det vil säga multiplicera resultatet med 1,3.