Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Design för demontering

Syftet med detta krav är att underlätta vid återvinning av produkterna.

KravID

11400

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Projektorer ska vara konstruerade på ett sådant sätt att demontering är möjlig. Detta innebär att:

  • Fästpunkter är lätta att hitta och komma åt och är i största möjliga mån standardiserade.
  • Fästpunkter kan lätt tas isär med allmänt tillgängliga verktyg.
  • Plastdelar över 100 g ska vara tillverkade av en enda polymer eller kompatibel mix av polymerer
  • Plastdelar över 100 g ska inte innehålla ingjutna eller fastlimmade metallinlägg, såvida det inte framgår av demonteringsanvisningarna att dessa kan avlägsnas med vanliga standardverktyg.
  • Det finns en instruktion/information om hur demontering genomförs.