Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelar

Halogenerade flamskyddsmedel är giftiga och svårt nedbrytbara i miljön.

KravID

11444

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Samtliga plast- och gummidelar i angiven produkt/produkter, som ingår med minst 25 gram, ska inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel i mer än 0,1 viktprocent.

Som plast- och gummidelar räknas de delar som huvudsakligen består av plast och/eller gummi, det vill säga minst 50 viktprocent.