Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Halogenfria material i strömkablar

Halogenfria material minskar riskerna för miljö- och hälsofarliga utsläpp vid felaktig avfallshantering.

KravID

11174:1

Kriterienivå

Avancerad nivå

Kriterietyp

Tilldelningskriterier

Kriterietext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska strömkablarna vara halogenfria i enlighet med definitionen i standarden IEC 628211, det vill säga de får totalt maximalt innehålla:

• 900 ppm klor

• 900 ppm brom

• 1500 ppm halogener.

Vilken eller vilka produkter som omfattas av tilldelningskriteriet framgår av aktuell position eller sortimentsförteckning eller motsvarande.

Leverantören anger i sitt anbud om tilldelningskriteriet uppfylles (för den eller de produkter som omfattas). Den upphandlande organisationen kan under anbudsutvärderingen begära att leverantör ska styrka att kriteriet är uppfyllt. Kan inte leverantören styrka att kriteriet uppfylles kommer inte den upphandlande organisationen att ge anbudet angivet poäng eller prisavdrag för den aktuella positionen