Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Ljudnivå

Ljud från projektorer innebär inte någon miljöpåverkan men kan upplevas som störande av användaren, särskilt om arbetsmiljön i övrigt är tyst. Den största källan till ljud för projektorer är fläkten. Genom att ställa krav på ljudnivån kan bullernivån sänkas och en förbättrad ljudmiljö uppnås.

KravID

10122:1

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Den deklarerade A-viktade ljudeffektsnivån LWAd ska inte överskrida värden i tabell nedan, se även beräkningsanvisningar "Ljudnivå, projektorer".

Ljudeffektsnivån för ekoläge ska vara minst 0,2 B(A) lägre än den deklarerade ljudeffektsnivån i normalt driftläge.

Deklarerad A-viktad ljudeffektsnivå LWAd ska mätas enligt ISO 9296:1988 och deklareras enligt ISO 7779:1999, enhet bel (B) eller decibel (dB).

Bildyta Amax/office

Yta  Ljudeffekt LWAd 
≤ 3 m2 (~1 900 lumen*)   ≤ 5,0 B(A)
≤ 6 m2 (~3 800 lumen*)   ≤ 5,5 B(A)

Bildyta Amax/video

Yta Ljudeffekt LWAd 
≤ 6,6 m2 (~1 900 lumen*)  ≤ 5,0 B(A) 
≤ 13,3 m2 (~3 800 lumen*)  ≤ 5,5 B(A) 

* Motsvarande uteffektsinställning för ljus där produkten uppfyller bildkvalitetskrav enligt Amax (ofta lägre än maximal uteffekt ljus).