Start

Ljudnivå

Nivå: Basnivå

Ljud från projektorer innebär inte någon miljöpåverkan men kan upplevas som störande av användaren, särskilt om arbetsmiljön i övrigt är tyst. Den största källan till ljud för projektorer är fläkten. Genom att ställa krav på ljudnivån kan bullernivån sänkas och en förbättrad ljudmiljö uppnås.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10122:2
Grupp:
Projektorer
Engelska: