Startsida

Tv

Tv-apparater stod år 2016 för drygt tre procent av EU:s elanvändning1, och den beräknade energianvändningen för bildskärmar (TV, monitorer etc.) beräknas att uppgå till nästan 100 TWh per år till 2030. Utvecklingen går mot försäljning av allt större tv-apparater. I princip alla LCD-tv på marknaden säljs med bakgrundsbelysning i form av LED, vilket innebär en tv med hög energiprestanda. Sedan 2010 omfattas tv-apparater av Europeiska ekodesign- och energimärkningskrav, från vilka Upphandlingsmyndighetens energikrav tar sin utgångspunkt. 

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Tv
Expandera rad för mer information
EnergiprestandaBasnivåTilldelningskriterier
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikation
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikation
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterier
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier