Start

Tv

Kriterierna innehåller krav för energieffektivisering och farliga ämnen. Energianvändningen i användarfasen utgör en del av tvn:s totala miljöbelastning och är därmed relevant att begränsa. Mindre farliga ämnen i utrustningen och dess tillhörande kablar bidrar till en ökad möjlighet till återvinning av delar och komponenter.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Tv
Ladda nerBeskrivning
EnergiprestandaBasnivåTilldelningskriterier
Ljuskällor fria från kvicksilverBasnivåTeknisk specifikation
Halogenerade flamskyddsmedel i plast och gummidelarBasnivåTeknisk specifikation
Halogenfria material i strömkablarAvancerad nivåTilldelningskriterier
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor