Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Energiprestanda

En del av en tv:s totala miljöbelastning kommer från energianvändning i användningsfasen. Därför är det viktigt att ställa krav på att tv:n ska ha låg energianvändning.

KravID

10115:3

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Tilldelningskriterier

Kriterietext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska tv uppfylla energieffektivitetsklass F eller bättre för tv, i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2019/2013 om komplettering av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2017/1369 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar.