Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)

Genom detta villkor får den upphandlande myndigheten information om innehåll av särskilt farliga ämnen i produkterna.

KravID

11445:1

Kriterienivå

Basnivå

Kriterietyp

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Leverantören ska under hela avtalstiden kunna tillhandahålla information om särskilt farliga ämnen, som framgår av kandidatförteckning i artikel 59 förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), i en koncentration över 0,1 viktprocent (1000 mg/kg) per ämne som förekommer i de produkter som omfattas av kontraktet. Med 0,1 viktprocent avses varje individuell del av en vara. Informationen ska tillhandahållas i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden ska leverantören underrätta den upphandlande myndigheten om dessa ämnen förekommer i de produkter som omfattas av kontraktet.

Leverantören ska i sitt anbud lämna en kortfattad beskrivning över hur leverantören håller information kring ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i produkterna tillgänglig samt vilka rutiner som säkerställer att den informationen hålls uppdaterad.