Start

Minskad användning av papper och energi

Nivå: Basnivå

Detta kriterium ger mervärde för lösningar som leverantören kan erbjuda för att minska användning av papper och/eller energi.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11336
Grupp:
Dokumenthanteringsprodukter