Start

Minskad miljö och klimatpåverkan från fiskefartyg och produktionsanläggningar

Nivå: Avancerad nivå

Fiskefartyg påverkar inte bara miljön genom sitt fiske utan också genom utsläpp från motorer och kylsystem. För beredda produkter påverkar även beredningsindustrins anläggningar miljöavtrycket av slutprodukten. Genom att ställa krav på att den fiskråvara som köps in kommer från energieffektiva fiskefartyg och produktionsanläggningar, kan upphandlande myndigheter bidra till att fiskets övriga miljö och klimatpåverkan minskas.  

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11362
Grupp:
Fisk och skaldjur