Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Minskad miljö och klimatpåverkan från fiskefartyg och produktionsanläggningar

Fiskefartyg påverkar inte bara miljön genom sitt fiske utan också genom utsläpp från motorer och kylsystem. För beredda produkter påverkar även beredningsindustrins anläggningar miljöavtrycket av slutprodukten. Genom att ställa krav på att den fiskråvara som köps in kommer från energieffektiva fiskefartyg och produktionsanläggningar, kan upphandlande myndigheter bidra till att fiskets övriga miljö och klimatpåverkan minskas.  

KravID

11362

Kriterienivå

Avancerad nivå

Kriterietyp

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av vildfångad fisk-/skaldjursråvara ska komma ifrån produktion som uppfyller följande krav:

  • Fartygets bränsleåtgång överskrider inte:

0,10 L per kg hel landad sill, makrill eller skarpsill
0,33 L per kg levande torsk, sej, kolja och plattfisk som bereds ombord
0,35 L per kg landad rensad torsk, sej kolja och plattfisk som bereds på land
1,5 L per kg landade levande skaldjur (räka, kräfta - om skaldjuren landas kokta, ska omräkning ske så att bränsleåtgången räknas per levandevikt.)

  • HFC-föreningar (Fluorkolväten) förekommer inte som köldmedier på fartygen.
  • Berednings/produktionsanläggningen använder enbart förnybar el.

Leverantören ska på begäran av den upphandlande myndigheten lämna bevis att kravet är uppfyllt under anbudsprövningen.