Start

Information om råvarans ursprung - kött

Nivå: Basnivå

Transparens och spårbarhet i livsmedelskedjan är viktigt för att kunna kontrollera sociala krav, miljö- och djurskyddskrav i leveranskedjan. Genom att ställa krav på att information om ursprung ska finnas tillgänglig och kunna kontrolleras, säkerställer den upphandlande organisationen att spårbarhet är möjlig. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11527
Grupp:
Griskött