Start

Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölk

Nivå: Basnivå

Hög och felaktig användning av antibiotika inom djurhållningen har ett bevisat samband med ökad förekomst av resistenta bakterier1. Ökad antibiotikaresistens innebär ett hot mot den globala folkhälsan och är en viktig hållbarhetsutmaning2.  Upphandlande myndigheter som ställer krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning kan bidra till att antibiotika endast används när det är nödvändigt för djurens hälsa.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11398
Grupp:
Kravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Engelska:
Finns inte på engelska