Start

Information om råvarans ursprung - mjölk och ägg

Nivå: Basnivå

Transparens och spårbarhet i livsmedelskedjan är viktigt för att kontrollera miljö- och djurskyddskrav i leveranskedjan. Genom att ställa krav på att information om ursprung ska finnas tillgänglig och kunna kontrolleras säkerställer den upphandlande organisationen att spårbarhet är möjlig.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11450
Grupp:
Mjölk och mjölkprodukter av får-och getmjölksråvara